Boku no Hero Academia, Volume 12, Chapter 108, RUSH!