Boku no Hero Academia, Volume 18, Chapter 164, Masegaki