Boku no Hero Academia, Volume 5, Chapter 36, Bakugo vs. Uraraka