Boku no Hero Academia, Volume 5, Chapter 40, Emancipation