Boku no Hero Academia, Volume 9, Chapter 74, Smoke Signal